Aj tak jo bhi hua us ko bhool jana hai..

Aj tak jo bhi hua us..

aj tak jo bhi hua
Aj tak jo bhi hua us ko bhula dena hai,
Aj se tey hai ke dushman ko dua dena hai..


send poetry

More Wali Aasi, ;

Wali Aasi
August 6th, 2016

Comment here

Your Comment: